Alexander Kovács
reštaurovanie sôch, umelecko-remeselné práce
Nástenná maľba
Maľovanie portrétu
podľa fotky