Alexander Kovács
reštaurovanie sôch, umelecko-remeselné práce
Sv. Anton
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
 
pred reštaurovaním
po reštaurovaní
po reštaurovaní
po reštaurovaní