Alexander Kovács
reštaurovanie sôch, umelecko-remeselné práce
sv. Ján Nepomucký 18.str. lipa
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
 
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
 
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
 
tmelenie,kriedovanie
tmelenie,kriedovanie
tmelenie,kriedovanie
tmelenie,kriedovanie
 
po reštaurovaní
po reštaurovaní
Ďalšie drevené sochy
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním
pred reštaurovaním
po reštaurovaní
po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním po reštaurovaní
 
pred reštaurovaním