Alexander Kovács
reštaurovanie sôch, umelecko-remeselné práce
  • Reštaurovanie sôch (drevo, kameň, keramika, sádra)
  • Reštaurovanie, čistenie, konzervovanie obrazov a rámov
  • Nástenná maľba, krajinomaľba
  • Maľovanie portrétov
  • Písmomaliarské a rezbárske práce
  • Vyhotovenie sôch

Dostupné ceny s dohodou, dlhodobá garancia

Email: restaurovaniesoch@gmail.com
Tel. č.: 0914 115 148
anjel
Umelecko-remeselná dielňa vznikla v roku 1989 so zameraním reštaurovať, konzervovať poškodené sochy,obrazy, ľudovo-umelecké diela a zachovať pre budúce generácie.